- Det var ikke så ringe

 

Mere end 80 år med Bette, politik, rejser, bureaukrati og meget mere

Fra barn til oldefar

- en historie i billeder,

som jeg måske skifter ud fra tid til anden.

 

Jeg blev født i 1930 på et husmandssted nær Skelskør.

 

Via kostskoler i Karise og Birkerød blev jeg student og

i 1958 cand.polit.

 

4 år i Handelsministeriet.

10 år i Venstres Sekretariat.

28 år i Socialstyrelsen /Socialministeriet.

 

Altid tæt på politiske spændingsfelter.

 

 

*Jeg er ikke stabil nok til at vedligeholde en blog.

Mine nødløsninger er min Gæstebog og min e-mail: ea@ernst-a.dk

Mens det har "myldret" med nye kapitler til "Se verden...", har resten nærmest ligget stille i 2-3 år(!). Det blev til rejser til Borneo, Algeriet (2 gange), det vestlige USA, Marokko, Iran, Namibia og flere gange til Tyrkiet - alt sammen med i (eller på vej til) "Se Verden.."

 

Så kom der gang i "Som jeg husker det". Der er sket meget, så kapitlet "9. Det andet liv er også værd at leve" er fulgt op af kapitel: "10. - og et nyt begyndte".

 

Og senest: En genvej til min postkasse. nederst til højre.

27.07.17.

Bette og Harry Motor

 

Begge har de inspireret mig

- om fornødent med et spyd

i bagdelen

Min nye hjemmeside:

 

  • 10 år som professionel i politik

 

  • 32 år i centraladministrationen

 

  • Besøg i mere end 30 lande - klippet i de fleste

 

  • Mere end 86 år i livet

 

 

Det giver minder, tanker og meninger om dengang og nu. Fortiden huskes og skal huskes gennem nutidens filter, og erfaringer skal omgås med varsomhed. De er billetter til et tog, der er kørt, men hvis man sidder i toget, er de ikke så ringe endda.

 

Og nogen - de færreste - sætter nutiden i relief, udløser reflektioner om den, trækker tråde til nutiden og fremtiden. Dem vil jeg prøve at finde.

 

"Som jeg husker det" er tråden for mig. Nok har jeg rødder i Væver-slægten fra Omø. Men derfor skal tråden jo ikke være for kringlet.

 

Så jeg har skilt de oplevelser ud, der trives bedst som selvstændige opslag på hjemmesiden.

Jeg kalder dem "bøger" og skilter med titler i spalten til højre - med tiden kommer der måske flere. Der er links til bøgerne i toppen af denne side.

 

Velkommen og god læselyst

 

Ernst Andersen

 

 

PS. Nedenfor lidt om, hvorfor jeg har kastet mig ud i alt det skriveri, og hvordan min hukommelses filter er stillet ind.

Hvorfor nu alt det skriveri?

 

Engang inviterede unge historikere mig til møde i Snapstinget, fordi jeg "var der, da det skete".

 

Engang delte jeg Landrover i Kenya i 14 dage med Harry Motor. Han overbeviste mig om, at jeg havde været tæt på så meget og så mange, at jeg burde skrive om det. Og han holdt ved, efter at vi kom hjem.

 

Så nu gør jeg det.

 

Om dengang livet var anderledes. Om folkevandringen fra land til by. Om politik i 1950'erne og 1960'erne: headhuntet af Erik Eriksen, 'tænkende hund' i baglokalet til døgnlange forhandlinger, spin før "spin" blev opfundet, de store opgør dengang, debatten om Venstre og socialpolitikken, hvor jeg fik en aktiv og utraditionel rolle, som endnu kan slå gnister.

 

 

Jeg fik lov at leve sammen med Bette i 55 år. Hun døde i 2008. Tidligt besluttede vi at se verden, mens vi kunne. Den beslutning har jeg videreført.

 

Det præger selvfølgeligt også det, jeg husker - mod slutningen måske vel rigeligt. Rejser til Tyrkiet, Botswana, Kenya, Ecuador, Myanmar, Kina, Syrien, Algeriet osv. skulle nødigt helt overskygge "livets rejse", men de er nu mere fotogene!

Det hele er subjektivt.

For selvfølgeligt sorterer jeg i hukommelsen.

Alt er ikke værd at tage med

 

Meget husker jeg fra mine mere end 80 år. Mest af det pudsige eller det, der siger mig noget i dag, siger noget om fortiden i nutidens lys eller om nutiden i fortidens lys.

 

Og det lys vil jeg bruge. Jeg har vist aldrig lagt skjul på mine meninger, så hvorfor gøre det her? Erindringer har kun værdi, når de bruges. F.eks. til refleksioner over nutiden og fremtiden.

 

Så vær advaret! Det hele er subjektivt - det er sådan, som jeg husker det. Det er ikke neutralt - det er mine fortolkninger og meninger. Så iblandt ryger der måske en finke af panden. Når den tid kommer, har jeg tænkt mig at samle finkerne op i et kapitel: "Blev jeg så klogere af alt det skriveri?"

 

Det har været et langt, et godt og et spændende liv. Ikke et liv uden konflikter - man skal aldrig gå uden om et godt slagsmål - og ikke uden tilfældigheder - ingen planlægning kan erstatte det rene svineheld.

 

Jeg husker sikkert også bedst det, jeg slap godt fra, mens glemslen slører det, der gik mindre godt - så nådig er hukommelsen heldigvis også.

 

 

I over et år lå der oplæg om grænsen mellem private og offentlige sektorer, om sygehusvæsnet og om offentlige opgaver i privat udførelse her på hjemmesiden.

 

Jeg synes, de efterhånden var blevet forældede, for lange og for kedelige. Derfor er de nu væk. Når jeg vil have luft for mine meninger i oplæg til debat, boltrer jeg mig i stedet på min nye hjemmeside "meninger.nu".

 

Her på siden følger jeg op, når jeg oplever nyt, kommer i (efter)tanke om noget, jeg har glemt eller overset. I efteråret 2016 var Grethe, min kæreste, og jeg en tur rundt i Sahara. I april 2017 var det Namibia og i juni Tyrkiet (igen). Og vi finder på mere. Der er stadigt liv i mig - og i siden.

 

KORT PRÆSENTATION AF "BØGERNE" BAG LINKS'ENE OVENFOR!

 

"Som jeg husker det"

Tråden gennem det hele. Indvandrer fra landsbyen og den "stråtækte" via kostskoler og universitet til spændende jobs og godt familieliv - 55 år med Bette, 3 børn, 8 børnebørn, 1 oldebarn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Venstre i 60'erne - med tangenter til nutid og fremtid"

Dengang jeg var professionel i politik.

Tæt på Erik Eriksen. Tænkende hund i

baglokalet. Ordfører for oprørere i

programdebat. Meget er sket siden da

- det giver "tangenter" om folkeafstem-

ninger og frihedsrettigheder, om dog-

mer, medier og politikere og om vor

tid set fra Beijing i 2050.

 

 

 

"Retssikkerhed - en øjenåbner fra virkeligheden"

Er retssikkerhed kun for forbrydere og millionærer? Det sociale system set fra den anden side. Det tog 13 år, før Højesteret satte tingene på plads.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Se verden mens tid er - sjovere end at børnene slås om arven"

Oplevelser og indtryk fra mere end 30 lande. Det er ikke en turistguide - jeg er mere til det anderledes, til mennesker og natur. Ind imellem blev det også til brændpunkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Staten er ikke kedelig - 32 år blandt 'kolde hænder"

Oplevelser, bataljer og tanker fra tiden i centraladministrationen, som ikke er mindre politisk end politik, blot anderledes og mere fordækt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Camping for sjov - med 'salatslyngen' på kryds og tværs af Europa"

Krogen var rustet fast, så vi måtte købe noget at hænge på den. SAAB og camping hang uløseligt sammen. Det blev guldbryllup med SAAB, mens alderen sendte salatslyngen på pension. Men inden da fik vi set Europa i øjenhøjde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nu har jeg lavet en genvej til min postkasse!

Her er det dig, der har ordet.

Måske tager jeg fejl, måske mener

du noget andet eller har andre

kommentarer, måske skal jeg have

et (verbalt) drag over nakken?

Så er det hér! Jeg tømmer ikke

postkassen dagligt - måske ikke

engang hver uge, for jeg rejser en

del. Så vær tålmodig. Jeg læser den.

 

Udfyld venligst med dit navn. din

email-addresse (så jeg kan svare)

og hvad du vil sige til mig

+ tryk send.