9. Hvad nyt i 1953-grundloven?

Andre dele af

"Venstre i 60'erne"